Поняття конфлікту. Причини виникнення конфліктів. Способи подолання конфліктів та виходу з них. Можливі наслідки конфлікту.

 

Поняття конфлікту. Причини виникнення конфліктів. Способи подолання конфліктів та виходу з них. Можливі наслідки конфлікту.

урок в 7 класіТема: Поняття конфлікту. Причини виникнення конфліктів. Способи подолання конфліктів та виходу з них. Можливі наслідки конфлікту.

 

Мета:

 • надати учням  поняття про конфлікти, їх види, вплив конфліктів на здоров’я;
 • формувати в учнів вміння адекватного оцінювання життєвих ситуацій; вміння обирати шляхи вирішення спільних проблем;
 • вчити учнів запобігати конфліктних ситуацій та при їх виникненні вміти розв’язувати конфліктні ситуації;
 • розвивати в учнів розуміння почуттів і потреб інших людей;
 • виховувати в учнів толерантне ставлення до чужих поглядів і переконань, товариські стосунки.

Обладнання та матеріали: презентації, плакати, роздаткові картки, роздатковий матеріал; висловлювання, уривки казок

Епіграф уроку:    «Конфлікти — це норма життя. Якщо у вашому житті немає конфліктів, перевірте, чи є у вас пульс».

         Тип уроку:  урок  засвоєння нових знань.

Хід уроку:

І. Організаційний момент.  НПП

Мотивація на успіх - побажання  плідної, цікавої роботи на уроці.

Проблемне питання:  «У сварках? народжується істина?»

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності 

Обговорення проблемної ситуації 

Руслан проходив повз Катрусину парту, випадково зачепив її пе­нал, і той упав на підлогу. Катруся образилася й спеціально скинула з парти Руслана все, що він підготував до уроку. Після цього вони ледве не побилися.

Запропонуйте можливі шляхи розв'язання ситуації.

Назвіть типи стосунків людей.

Товаришування – це сталі позитивні стосунки в колективі.

Дружба – це сталі і міцні стосунки із взаємною прихильністю, довірою, спільними інтересами, єдністю поглядів.

Що таке конфлікт? Які визначення йому можна дати? ( суперечка, бійка, образа).

Що спричиняє конфлікт?( не поступився у грі, розкрив чиюсь таємницю, придумав комусь прізвисько, програв у грі).

 • Слово вчителя

Епіграфом до нашого уроку є вислів: «Конфлікти — це норма життя. Якщо у вашому житті немає конфліктів, перевірте, чи є у вас пульс».

Конфлікти виникають на всіх рівнях суспільства: ви можете не порозумітися із сусідом по парті, а одна держава може вступити в конфлікт з іншою державою. Місію залагодження міжнародних конфліктів бере на себе ООН — Організація Об’єднаних Націй.

♦ Довідка

ООН — міжнародна організація, створена для підтримки й зміцнення миру й безпеки, розвитку співробітництва між державами.

Переговори є ефективним універсальним засобом урегулювання відносин міждержавами, що застосовується з давніх часів. Важливу роль відіграють переговори в підтриманні і дружніх стосунків між державами і запобіганні конфліктним ситуаціям та міжнародним спорам. Разом із тим, переговори є дієвим засобом розв’язання вже існуючих конфліктів. Пояснюється це простотою, гнучкістю і зручністю цього засобу, і що робить його дуже поширеним. Переговори посідають перше і місце в переліку мирних засобів вирішення спорів (ст. 33 Статуту ООН).

 • Фронтальна бесіда

— Як ви розумієте висловлювання «Іноді те що ми бачимо, залежить від кута зору»?

Сьогодні на уроці ми познайомимось з поняттям «конфлікт», розглянемо класифікацію конфліктів та їх вплив на здоров’я людини.

 • Повідомлення теми уроку, постановка мети й завдань уроку

IІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

 1. 1.     Поняття конфлікту

Розповідь учителя з елементами бесіди

Причини виникнення психологічних конфліктів 

З перших днів життя людина починає пізнавати світ. Цей процес здійснюється за допомогою спілкування з оточуючими, світом, що є життєвою потребою кожної людини в будь-якому віці. Особливо важливим воно стає в підлітковому віці, у якому зараз перебуваєте ви.

- Що ж називається спілкуванням?

Спілкування (або комунікація) — це встановлення різних контактів і зв’язків між людьми в процесі спільної діяльності.

Під час спілкування між людьми здійснюється обмін інформацією, емоціями, почуттями, думками.

Однак нерідко наше спілкування може перериватися через різні непорозуміння, сварки, образи... І тоді ми говоримо, що люди конфліктують.

 

Конфлікт — це ситуація загострення протиріч при взаємодії різних людей, це зіткнення протилежних цілей, інтересів, позицій або поглядів.

Види конфліктів - розповідь учителя

Види конфліктів:

За числом учасників:

 • парні;
 • локальні;
 • загальні.

За складом:

 • міжособистісні;
 • міжнаціональні;
 • міждержавні;
 • релігійні.

За сферою вияву конфлікту:

 • економічні;
 • ідеологічні;
 • соціально-побутові;
 • родинно-побутові.

За формою вияву:

 • відкриті;
 • приховані.

За наслідками:

 • позитивні, конструктивні — припускають подолання проблеми, уміння йти на компроміс, подальше спілкування й навіть співпрацю, дають вихід негативним емоціям, допомагають удосконалюватися й використовувати отримані знання й досвід;
 • негативні, деструктивні — пов’язані з порушенням прав людини і дискримінацією, спричиняють подальшу ескалацію конфлікту, призводять до припинення спілкування, перешкоджають ефективній взаємодії й ухваленню рішень, формують низьку' самооцінку й спричиняють стрес.

 

Життя загалом насичене конфліктами, і це нормально. Головне — розуміти, чому та як конфлікти виникають і як поводитися в кон­кретних ситуаціях.

 

Деструктивний конфлікт.

наводять яскравий приклад такого конфлікту  з казки про двох цапиків.

ПРО ДВОХ ЦАПКІВ

 

З одного берега йде до річки білий цапок, а з другого берега надходить чорний цапок. І той хоче через річку перебратися, і другий. А через річку кладка. Така вузенька, що тільки один може перейти, а двом тісно.

         Не схотів білий цапок зачекати, поки перейде через кладку чорний, а чорний собі не схотів заждати, щоб перейшов білий.

         Ступили обидва на кладку, зійшлись посередині та й ну один одного лобами й рогами бити! Бились, бились, та й скінчилося на тому, що обидва в воду попадали і потопились.

 

Конструктивний конфлікт.

 

пригадують казку про двох кізок, які мали розминутися над прірвою, йдучи вузькою гірською стежкою.

 

ДВІ КІЗОЧКИ

 

А дві кізочки — то були розумнішими. Стрілись вони на вузенькій стежечці. З одного боку стежечки глибокий рів, а з другого — висока та крута гора. Розминутися ніяк не можна.

         Постояли вони, постояли, подумали-подумали, а тоді одна кізочка стала на коліна, перевернулась на бік, лягла на стежці і притиснулась спиною до гори.

         Тоді друга обережно переступила через неї, а та, що лежала, встала і пішла собі.

(Михайло Коцюбинський)

 

 

Фізкультхвилинка

 

 Вплив конфліктів на здоров'я

 • «Мозковий штурм»

Конфлікти спричиняють у людей, які сваряться, незадоволення, ворожість, почуття напруженості, образи та багато інших негативних емоцій, що врешті-решт погано відбиваються на здоров’ї.

— Які неприємні відчуття виникають у вас, якщо ви раптом стали учасником конфлікту?

— Які негативні наслідки для здоров’я мають конфліктні ситуації?

Результати «Мозкового штурму» відображаються на

дошці у вигляді Схеми (або схема роздруковується для учнів як роздавальний матеріал).

Орієнтовна схема «Вплив конфліктів на здоров’я»:

 

 

2.  Способи розв'язання конфліктів

Способів розв'язання конфліктів чимало. Людина може скориста­тися тими, які вважає прийнятними в певній ситуації. Наприклад, може вибрати таку стратегію поведінки в конфлікті, яку називають суперництвом. Тоді вона прагнутиме домогтися свого, нехай навіть | на шкоду людям, які її оточують. А можна вибрати іншу стратегію поведінки — співробітництво. Це пошук такого варіанта поведінки, при якому враховуються інтереси обох сторін. Звісно, результати такої різної поведінки так само будуть різними: у першому випадку 1 конфлікт поглиблюється, а в другому — долається.

Окрім суперництва й співробітництва, можна вибрати інші спо­соби поведінки в конфлікті.

Компроміс — вибір проміжного варіан­та, в якому кожна конфліктуюча сторона щось виграє, а в чомусь поступається.

Пристосування — відмова від власних інтересів.

Ухи­ляння — вихід із конфліктної ситуації без спроби її розв'язання.

 

Розгляньмо, як діють ці стратегії в конкретному конфлікті, при­пустімо, що дівчина Тетанка хоче брати участь в організації но­ворічного вечора й бути на ньому ведучою. її однокласниця Оленка так само хоче бути ведучою.

—  У   варіанті   суперництва   Тетанка хоче   поводиться   в   конфлікті активно, усім пояснює,  що Оленка не підходить, тому що в неї погана дикція й неяскрава зовнішність. Одним слово, домагаєтья свого за будь-яку ціну.

—  Варіант співробітництва припускає,  що Тетанка хоче з Оленкою зможуть домовитися й вести програму разом.

—  Компромісом буде ситуація, в якій дівчатка запросять вести концерт когось третього, але самі підготують для нього свої номери.

—  Пристосування призведе до того, що Тетанка хоче добровільно пос­тупиться Оленці роллю ведучої.

—  А ухиляння — це припинення будь-якого спілкування з Оленкою й відмова від розв'язання проблеми. Нехай інші думають, що робити.

Кожен варіант поведінки матиме свої результати.

3.   Правила спілкування з ровесниками

Спілкуючись із ровесниками, слід дотримуватися певних пра­вил, які допоможуть спілкуватися більш повноцінно й уникнути виникнення конфлікту:

—  ставитися до співрозмовника з повагою, намагатися слухати й чути його;

—  спілкуватися доброзичливим тоном;

—  розподіляти час спілкування порівну, не перетворювати спіл­кування на монолог;

—  не перебивати співрозмовника;

—  якщо нема чого сказати, то краще помовчати.

У процесі спілкування можуть виникати конфлікти — зіткнення

І протилежних цілей, інтересів, позицій або поглядів. Існують різні І стратегії поведінки в конфліктних ситуаціях. Вибір стратегії залежить від тих цілей, яких кожен хоче досягти, розв'язуючи конфлікт.

 

ІV. Підсумки уроку.

Читання притчі  «Кто чем богат…»

Купил человек себе новый дом — большой и красивый, с большим плодоносящим садом. А рядом в стареньком домике жил завистливый сосед, который постоянно пытался испортить ему настроение: то мусор под ворота подбросит, то ещё какую гадость натворит.

Однажды проснулся человек в хорошем настроении, вышел на крыльцо, а там — ведро с помоями. Он взял ведро, помои вылил, ведро вычистил до блеска, насобирал в него самых больших, спелых и вкусных яблок и пошёл к соседу.

Сосед, услышав стук в дверь, злорадно подумал: «Наконец-то я достал его!». Открывает дверь в надежде на скандал, а человек протянул ему ведро с яблоками и сказал:

— Кто чем богат, тот тем и делится!

Учням пропонується пояснити, як було усунуто конфлікт між сусідами

Як погамувати своє роздратування

1.Визнати, що інша людина унікальна і бачить світ по-іншому. І має на це право.

2. Знаходити в людині позитивні якості.

3. Не шукати винуватців.

4. Вміти вислухати іншого.

5. Наказати собі зупинитись.

6. Порахувати до 10.

7. Не поспішати діяти, коли вами володіють такі почуття, як нетерпіння, гнів. Заспокоївшись, ви обов’язково знайдете краще вирішення проблеми.

8. Піти на компроміс.

Презентація «Конфлікт і шляхи його подолання»

Ми з’ясувати «Що означає конфлікт», причини виникнення  конфліктів, ознайомилися з видами конфліктів,  винайшли алгоритм конструктивного розв’язання конфліктів та визначили вплив конфліктів на здоров’я людини.                                                             

Вправа «Займи особисту позицію». А  ми звертаємося до проблемного питання, яке стояло перед нами «У сварках народжується істина?». Чи змінилася ваша позиція в кінці уроку? Відповіді учнів.

У СВАРКАХ НАРОДЖУЄТЬСЯ КОНФЛІКТ!

А істина народжується:

 • Ø В умінні вислухати один одного;
 • Ø В розумних діалогах.                                                                    

Учитель. Отже, творіть себе як особистість, працюйте над вдосконаленням свого характеру, давайте реальну оцінку своїм діям і вчинкам.

Презентація «Людиною стати – це мистецтво»

Психопауза. Гра « Чарівні окуляри».

Через ці окуляри можна бачити тільки хороше. Передаючи їх з рук в руки, назвіть одну гарну рису того, хто поруч.(Діти передають окуляри і називають гарні риси тих, хто поруч, можуть щось побажати. Потім бере окуляри вчитель і промовляє слова:)

Сказав мудрець:

-         Живи, добро звершай!

Та нагород за це не вимагай.

Лише в добро і вищу правду віра

Людину відрізня від мавпи і від звіра.

Хай в серці оживає істина стара:

Людина починається з добра!

Учням пропонується оцінити свій настрій та досягнення на уроці, намалювавши в зошитах один з трьох «смайликів».Создан 15 дек 2017  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником